اکانت های مدیریت دار

قیمت روز حواله دلار 23,211 تومان

(تمام قیمت‌ها با درصد کارمزد محاسبه شده‌اند)

50 دلار

 • 1,509,000
  تومان
 • کارمزد 30 درصد
خرید بسته

100 دلار

 • 3,018,000
  تومان
 • کارمزد 30 درصد
خرید بسته

200 دلار

 • 5,850,000
  تومان
 • کارمزد 26 درصد
خرید بسته

300 دلار

 • 8,705,000
  تومان
 • کارمزد 25 درصد
خرید بسته

500 دلار

 • 14,159,000
  تومان
 • کارمزد 22 درصد
خرید بسته

750 دلار

 • 21,239,000
  تومان
 • کارمزد 22 درصد
خرید بسته

1000 دلار

 • 28,086,000
  تومان
 • کارمزد 21 درصد
خرید بسته

2000 دلار

 • 55,243,000
  تومان
 • کارمزد 19 درصد
خرید بسته
Icon